MAHARISHI

Maharishi Ayurdent Toothpaste 75ml
SKU: # MAAT

RRP: $9.80

Maharishi Kapha Massage Oil 250ml
SKU: # MAMOK

RRP: $24.90

Maharishi Pitta Massage Oil 250ml
SKU: # MAMOP

RRP: $24.90

Maharishi Pitta Massage Oil 500ml
SKU: # MAMOPL

RRP: $36.00

Maharishi Raja's Cup Powder Tin 228g
SKU: # MARAJPT

RRP: $16.70

Maharishi Vata Massage Oil 250ml
SKU: # MAMOV

RRP: $24.90

Maharishi Vata Massage Oil 500ml
SKU: # MAMOVL

RRP: $36.00