MAHARISHI

Maharishi Ayurdent Toothpaste 75ml
SKU: # MAAT

RRP: $9.80

Maharishi Kapha Massage Oil 250ml
SKU: # MAMOK

RRP: $21.70

Maharishi Pitta Massage Oil 250ml
SKU: # MAMOP

RRP: $27.30

Maharishi Pitta Massage Oil 500ml
SKU: # MAMOPL

RRP: $41.45

Maharishi Pitta Tea x 20 Tea Bags 34g
SKU: # MAPIT

RRP: $8.55

Maharishi Raja's Cup Powder 250g
SKU: # MARAJP

RRP: $16.70

Maharishi Raja's Cup Powder Tin 228g
SKU: # MARAJPT

RRP: $16.70

Maharishi Vata Massage Oil 250ml
SKU: # MAMOV

RRP: $21.70

Maharishi Vata Massage Oil 500ml
SKU: # MAMOVL

RRP: $32.75

Maharishi Vata Tea x 20 Bags 34g
SKU: # MAVAT

RRP: $8.55